Szerződési feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

 1. A jelen általános felhasználási feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Transleads Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. 1 em.; cégjegyzékszám: 11 09 022221 Cg.; Adószám: 24757249-2-11; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Soforallas.com (https://soforallas.com) weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető on­line magán­-munkaközvetítői szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) regisztrált igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.
 2. Nem regisztrált igénybevevőre (a továbbiakban: Látogató) az ÁSZF rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő bármely aktivitására vonatkozóan a jelen ÁSZF rendelkezést tartalmaz.
 3. Ha a Felhasználó, illetve a Látogató a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, azt úgy kell tekinteni, hogy ezzel egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 4. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat és a Látogatókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Látogató elfogadja a feltételek módosítását. Az ÁSZF esetleges módosításai nem visszamenőleges hatályúak és leghamarabb 15 (tizenöt) nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban a szolgáltatások új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha a Felhasználó vagy Látogató nem ért egyet a módosított ÁSZF-­fel, abba kell hagynia a Szolgáltatások igénybevételét.
 5. Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés nyelve magyar, és nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A szerződésnek része minden a jelen ÁSZF­-ben hivatkozott dokumentum is.
 6. A Szolgáltató szükség szerint javítja és módosítja a szolgáltatásokat. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon álláshirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni vagy megtagadni, továbbá a Felhasználó regisztrációját, felhasználói fiókját (profilját) törölni vagy elérhetőségét felfüggeszteni, ha azt észleli, hogy a Felhasználó vagy a Látogató a Szolgáltatásokat nem a jelen ÁSZF-­fel összhangban veszi igénybe, vagy a Szolgáltató valamely feltételezett visszaélést vizsgál ki.
 7. Bármely, a Weboldaltól különböző weboldalon (facebook.com, stb.) keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételére az adott weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatásra az adott weboldalra vonatkozó szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak (pl. a facebook saját felhasználási feltételei).
 8. A regisztrációval vagy annak megszűnésével, valamint a Szolgáltatás működésével kapcsolatos rendszerüzenetekről leiratkozni nem lehet.
 9. A szolgáltatásokat kizárólag az a személy veheti igénybe, aki/amely a teljes összegű szolgáltatási díjat (ha van) ténylegesen megfizette és a jelen ÁSZF szerinti szerződést a Szolgáltatóval megkötötte. A Felhasználó vagy a Látogató nem jogosult a Szolgáltatásokat sem részben sem egészben, sem közvetlenül sem közvetve, sem ingyenesen sem visszterhesen másnak átadni vagy ahhoz hozzáférést biztosítani.
 10. A jelen ÁSZF hatályos szövege a Weboldal láblécén keresztül elérhető Általános szerződési feltételek linken kerül tárolásra és onnan mindig előhívható.
 11. A Szolgáltatásról további részletek a weboldalon találhatók.

 

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 1. A Szolgáltatás célja, hogy folyamatosan fejlődő, naprakész online eszköztárával elősegítse az álláskeresőket abban, hogy testre szabottan, mielőbb értesüljenek az álláspiac legfrissebb ajánlatairól, továbbá, hogy az állásajánlatokat közzétevő munkáltatók megfelelő munkaerőt találjanak. Ezen célból lehetőséget nyújt, hogy a Felhasználók kereshessenek az álláshirdetésekből képzett adatbázisban, online hírlevélre iratkozhassanak fel, és az ajánlatokra akár online, akár más formában jelentkezni tudjanak.
 2. A Szolgáltatás lényege információ társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően, valamint a Szolgáltatás egyes részeiben a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé, vagy elérhetővé tétele. A Szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információkat, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

 

III.  A regisztráció

 1. A Szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs űrlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Az adatok valóságtartalmáért a Felhasználó felelős. Ha a Felhasználó hiányosan adja meg az adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan e­mail címet ad meg, amellyel regisztráció már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létezőbe. A regisztráció a regisztrációs adatok megadásával és elmentésével jön létre.
 2. A Weboldalon végzett bizonyos aktivitásokhoz kapcsolódóan is kezdeményezhető a regisztráció (pl. állásra történő jelentkezés soforallas.com űrlapon keresztül). Ebben az esetben a regisztráció véglegesítése a fent rögzített módon történik. Regisztráció hiányában a jelentkezéskor megadott adatok törlésre kerülnek.
 3. A regisztráció szükséges előfeltétele annak megerősítése, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF tartalmát ismeri és elfogadja.
 4. A regisztrációval létrehozott felhasználói fiók (profil) a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál. A Felhasználó vállalja, hogy az adataiban bekövetkező változást a felhasználói fiókjában (profiljában) rögzíti. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok (profil) titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. A Felhasználót terheli továbbá a teljes felelősség a felhasználói fiókjával (profiljával) összefüggésben végzett minden tevékenységért. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókja (profilja) bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekményről.
 5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen ÁSZF-­be ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói fiókot (profilt).
 6. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználói fiókjában (profiljában) feltüntetésre kerülő, az általa megadott vagy tárolt adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.
 7. A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a regisztráció Szolgáltató általi törlésével, a Szolgáltatás megszűnésével.

 

IV. A Szolgáltatás részletei

 1. Regisztráció nélkül is igénybe vehető Szolgáltatások

Álláshirdetések böngészése

A Látogató és a Felhasználó egyaránt böngészhetnek és különböző szempontok szerint kereshetnek a Weboldalon közzétett álláshirdetések között.

 • Az álláshirdetésekben elérhető jelentkezési mód szerint az állásra jelentkező Felhasználó elérhetőségét és a Felhasználó által engedélyezett linkeket (pl. Facebook, LinkedIn, Google, Behance, GitHub profil), tapasztalatokat és kompetenciákat a Hirdetőnek a Weboldalon elérhető álláshirdetésére kattintva a Szolgáltató továbbítja a Hirdetőnek, azok tartalmának vizsgálata nélkül, automatikusan.
 • A fenti jelentkezési módokon kívül, ha a Felhasználó már a jelentkezés előtt regisztrált a Weboldalon, a regisztráció során megadott adatokat nem kell újra bevinnie, hanem azokat jelentkezéskor a Szolgáltató továbbítja a Hirdetőnek, azok tartalmának vizsgálata nélkül, automatikusan.

Álláshírlevelek

A Felhasználó és a Látogató feliratkozhatnak hírlevelek fogadására e­mail címe megadásával, regisztráció nélkül is. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hírlevelek az általa beállított feltételeknek megfelelően automatikusan kerülnek létrehozatalra, így az abban foglalt álláshirdetésekre a Weboldalon közzétett álláshirdetésekre vonatkozó szabályok az irányadóak. A Szolgáltató a hírlevélre feliratkozott Felhasználókat és Látogatókat közvetlenül emailben értesítheti, ha olyan személyre szabott álláshirdetésről vagy állásajánlatról van tudomása, amely a Felhasználót vagy a Látogatót érdekelheti.

Visszajelzés kérése

Ha a Felhasználó vagy a Látogató a Weboldalon keresztül jelentkezett állásra, a Szolgáltató a Felhasználó vagy a Látogató jelentkezési e­mailcímére küldhet a szolgáltatás minőségével kapcsolatban visszajelzést kérő e­maileket.

 

2. Regisztrált Felhasználók által igénybe vehető Szolgáltatások

Céges felhasználói fiók (profil) és álláshirdetések (továbbiakban: Munkáltatói Tartalom) létrehozása. Ha egy Felhasználó az oldalon Munkáltatói Tartalmat hoz létre, a Szolgáltatás igénybevételéhez a jelen ÁSZF-­et meg kell ismernie és azt el kell fogadnia. A Munkáltatói Tartalomra az alábbi rendelkezések vonatkoznak:

 • A Munkáltatói Tartalmat létrehozó Felhasználó (továbbiakban: Hirdető) felelősséggel tartozik azért, hogy a Weboldalon megjelenő álláshirdetésének tartalma megfeleljen a vonatkozó jogszabályokban, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi törvényben foglaltaknak.
 • Tilos olyan álláshirdetés elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy megtévesztő adatokat tartalmaz.

Az Állások kategóriában kizárólag konkrét, valós állás hirdethető meg. Mivel az álláshirdetés személyes adatokat is tartalmazhat (pl. kapcsolattartó személy neve, fényképe), a Hirdető szavatosságot vállal azért, hogy rendelkezik az adatok nyilvánosságra hozásához szükséges engedélyekkel. Nem jeleníthető meg olyan álláshirdetés, amely:

 • pozícióját tekintve az alábbi kategóriába esik: gépkocsivezető, tehérgépjármű sofőr és futár (ezen kategóriákra partner oldalunkon, a Soforallas.com-on lehetséges hirdetés feladása)
 • franchise értékesítő hálózatba vagy multi­level marketing (MLM) rendszerbe történő belépést ajánl;
 • válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;
 • bűncselekményre felbujtást valósít meg;
 • nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;
 • súlyos vagy széleskörű ellenállást vált vagy válthat ki;
 • becsmérlő vagy megalázó;
 • faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;
 • nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként tünteti fel, erotikus munkát kínál;
 • jogszabályba ütközik.
 • Az álláshirdetésekhez a Hirdetők jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű képek feltöltésére. Ezek a képek kizárólag az adott álláshirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.
 • A Munkáltatói Tartalmat közzétevő Hirdető a hozzáférhetővé tétellel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa közzétett Munkáltatói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik
 • a Munkáltatói Tartalomnak a Szolgáltatás keretében történő nyilvánossághoz történő közvetítésére; valamint
 • a Szolgáltató részére – a jelen ÁSZF Szolgáltató általi teljesítéséhez szükséges mértékű – felhasználási jog engedélyezésére.

A Hirdető bármikor jogosult kérni az általa feltöltött álláshirdetés és/vagy az ahhoz csatlakozó valamely kép eltávolítását.

A hirdetésre beérkező pályázói adatok a konkrétan meghirdetett pozícióra történő keresés időtartamáig tarthatók meg. További felhasználás a pályázóval történt külön megállapodás alapján lehetséges, ennek létrejöttéért a Hirdető felelős.

A feltehetően jogsértő Munkáltatói Tartalmat a Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül eltávolítani. Tilos olyan Munkáltatói Tartalom közzététele, amely a jelen ÁSZF-­be ütközhet, vagy amely bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet a vonatkozó jogszabályok megsértése. Így különösen tilos

 • trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
 • személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen, de nem kizárólag, ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, etnikai, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;
 • olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;
 • személyes adatokat, telefonszámot, e­mailcímet, idézett telefonbeszélgetés­ vagy e­mailrészletet elhelyezni, vagy bármilyen olyan információt nyilvánosságra hozni, amelynek nyilvánosságra kerülése az érintett személy számára érdeksérelmet okozhat;
 • obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni, szexuális munkát ajánlani vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
 • olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak vagy anyagok), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (pl. engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);
 • olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;
 • a Szolgáltató döntését felülbírálni és az eltávolított Munkáltatói Tartalmat bármilyen módon újra elérhetővé tenni a Weboldalon szándékosan hátráltatni a Szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások);
 • szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót;
 • más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve), vagy más felhasználói fiókot (profilt) használni a rendszerből történt kitiltást követően;
 • vállalkozásokat, azok termékeit, szolgáltatásait, jóhírnevét megsérteni, arra nézve sértő kijelentést tenni;
 • bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;
 • a Szolgáltató Szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;
 • reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni. Reklámnak tekintünk minden olyan információt és hivatkozást, amely nem kapcsolódik szorosan a Szolgáltatás céljához, tartalmához, és/vagy célja üzleti haszonszerzés;
 • eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben;
 • politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni;
 • olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak testi, szellemi vagy lelki fejlődésére károsan hathat.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése esetén a moderátorok tájékoztatás nélkül felfüggeszthetik vagy eltávolíthatják az álláshirdetést, valamint a Felhasználó fiókját (profilját) felfüggeszthetik vagy törölhetik. A moderátorok szúrópróbaszerűen tevékenykednek, ugyanakkor bármikor és bármely Munkáltatói Tartalmat megtekinthetnek. Ha felhasználói visszajelzések, kérések érkeznek a moderátorokhoz, akkor igyekeznek az esetleges problémáknak utánajárni és szükség esetén közbelépni. A moderátorok nem hatóság képviselői, így eszközeik korlátozottak: kizárólag olyan eszközökkel tudnak élni, amelyek a Szolgáltató Szolgáltatásainak igénybevételét korlátozhatják. A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket. A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes Munkáltatói Tartalmakat, vagy azokat utólag átszerkesszék. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes Munkáltatói Tartalmak részleteinek eltávolítására. A moderátorok Munkáltatói Tartalmakat csak különösen indokolt esetben távolítanak el, és az egyébként nem jogsértő tartalmú Munkáltatói Tartalmakat harmadik fél kifejezett kérésére sem távolítják el, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes Munkáltatói Tartalmakat eltávolítsanak.

Kérjük, hogy a kifogásolt hely és Munkáltatói Tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint a Weboldalon elérhető valamely információ jogsértő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként, ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően amennyiben megalapozottnak találja, akkor gondoskodik a webhelyről történő eltávolításáról.

A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszát kérjük a következő e­mail címre küldje: info@soforallas.com

A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen ÁSZF-­ben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 2. Szolgáltatás keretén belül tilos többek között
 • szerzői jogi oltalom alá eső művek megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve, ha a Felhasználó a saját művét teszi elérhetővé, vagy a jelen ÁSZF feltételei egyébként teljesülnek;
 • a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentések, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szolgáltató jogait potenciálisan sértő tartalmak megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, kivéve az alkotmányos véleményszabadság gyakorlásának határain belül maradó tartalmakat és kijelentéseket;
 • reklám megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele;
 • jogosulatlanul, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi törvény által tiltott módon megszerzett adatok, vagy üzleti titkok megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele;
 • a Szolgáltatás tisztességtelen vagy visszaélésszerű használata, ami nem az adott állásra vonatkozó konkrét jelentkezést vagy tájékoztatást tartalmaz.
 1. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a jogok a Szolgáltásképernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem­kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 2. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett minden tevékenységéért.
 3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megismert elérhetőségekre kizárólag az adott állásra vonatkozó jelentkezését küldheti el, így nem továbbíthat többek között kéretlen reklámüzeneteket (spam) ezen elérhetőségekre.
 4. Ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás során jogsértő információ került közzétételre, akkor a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a Munkáltatói Tartalmak előzetes értesítés nélküli felfüggesztését és törlését is. Ha valamely Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá a személyes felhasználói fiók (profil) beállításait, az ott tárolt információkat felfüggeszteni, törölni vagy módosítani. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
 5. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult megítélni, hogy valamely Munkáltatói Tartalom a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközik­-e.
 6. Ha bárki a saját weboldalán a soforallas.com weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, hiperhivatkozást kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: „Forrás: Soforallas.com https://soforallas.com, aloldal közvetlen (deep) linkje”
 7. A Hirdető felel azért, hogy a közzétett álláshirdetéssel kapcsolatban a jelentkezők információs önrendelkezési jogaikat érvényesíteni tudják, és köteles az ehhez szükséges információk elérését biztosítani a jelentkezők számára.

 Felelősség

 1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást „ahogy van” (angolul: „as is”) állapotban nyújtja, a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető minden tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, rendelkezésre állásáért, az adott célra való alkalmasságáért, az igényeinek kielégítésére való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, és a Szolgáltató a jogszabályok által megengedett mértékben minden további szavatosságot is kizár. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
 2. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználó munkavállaló keresésének eredményességéért, továbbá a meghirdetett állások létezéséért, aktualitásáért, a Munkáltatói Tartalomban foglalt információk valóságnak vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek történő megfelelőségéért.
 3. A regisztrációkor, illetve hírlevél feliratkozáskor történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok (profilok) a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy felhasználói fiókjának (profiljának) illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
 5. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Ha a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket akár előzetes értesítés nélkül is eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek, illetve az ezek által lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
 6. A Szolgáltatás használatáért – ideértve, de nem kizárólag a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jogsértő magatartása miatt vagy valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján valamely Munkáltatói Tartalmat törölt.
 7. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Ha a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 8. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.
 9. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elmaradt haszonért, kiesett bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújt közvetett, rendkívüli, következményi, vagyoni, nem vagyoni vagy büntető jellegű kártérítést.
 10. A Szolgáltatónak a jelen ÁSZF alapján támasztott bármilyen, így vélelmezett szavatosságokat is magába foglaló követeléssel szembeni teljes kötelezettségvállalása arra az összegre korlátozódik, amelyet a Felhasználó a Szolgáltató részére a szolgáltatások használatáért ténylegesen megfizetett.

 

VII.  A jelen ÁSZF alkalmazásának megszűnése

A jelen ÁSZF alkalmazása a Felhasználó vonatkozásában megszűnik a Felhasználó regisztrációjának törlésével – kivéve a jelen ÁSZF-­ben leírt eseteket –, amely esetben a felhasználói fiókban (profilban) mentett információk is törlésre kerülnek. A regisztráció törlésének módjai:

 • A Felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól e­mailben regisztrációja törlését.
 • Ha a Felhasználó megszegi a jelen ÁSZF feltételeit, a Szolgáltató a jelen ÁSZF-­ben leírtak szerint törölheti a Felhasználó regisztrációját.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen ÁSZF automatikusan megszűnik.

 

VIII. Egyéb rendelkezések

A Felhasználók és a Látogatók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezik.

A Szolgáltatás megrendelése, a fizetés menete és a Szolgáltatásra vonatkozó csomagok

 1. A Szolgáltatás megrendelésének folyamata
  A Szolgáltatás megrendelése folyamatának első lépéseként a Hirdető feltölti a Munkáltatói Tartalmat a Weboldalra. A Munkáltatói Tartalom feltöltése akként történik, hogy Hirdető a Szolgáltató által előre elkészített és felkínált online hirdetési sablont kitölti és feltölti az Álláshirdetéshez kapcsolódó egy vagy több képet. A sablon kitöltését követően a Hirdető a megjeleníteni kívánt Álláshirdetést tartalmi és formai szempontból is ellenőrzi és azt egy klikkeléssel kifejezetten jóváhagyja. A sablonnak a Hirdető által történő kitöltését és jóváhagyását követően felugrik egy ablak, amelyben a Hirdető kiválasztja, hogy a sablonban rögzített Álláshirdetéssel kapcsolatban a Szolgáltatótól a Standard, a Kiemelt vagy a Prémium szolgáltatási csomagot rendeli meg. A hirdetés véglegesítése a megrendelés gombra kattintva történik meg, amely a megrendelés tényét rögzíti és fizetési kötelezettséget von maga után. A választott szolgáltatás díját a Hirdető banki átutalás vagy kártyás tranzakció útján fizeti meg. Banki utalás esetén a Szolgáltató elektronikus úton számlát állít ki egy napos fizetési határidővel és küld meg a Hirdető részére, amely alapján a Hirdető átutalja a választott csomag díját a Szolgáltató által megjelölt bankszámlára. A hirdetés aktiválásáról a Hirdető automatikus rendszerüzenetet kap. Kártyás fizetés esetén az álláshirdetés a sikeres fizetést követően és az admin jóváhagyása után aktiválásra kerül. Lehetőség van ún. pre­paid szolgáltatás vásárlásra is, melynek keretében a Hirdető előre megvásárol bizonyos számú és típusú szolgáltatási csomagot, és az Álláshirdetés(ek) későbbi időpontban kerülnek feltöltésre. A kedvezmény mértéke és feltételei a Weboldalon érhetőek el. A Szolgáltató időről időre különféle akciókat hirdet meg, melyeknek részletei a Weboldalon érhetőek el.
 2. A Szolgáltatás időtartama
  A Hirdető által megrendelt és ténylegesen kifizetésre került Álláshirdetést a Standard, a Kiemelt vagy a Prémium csomagokban a Szolgáltató 28 (huszonnyolc) napos időtartamban jeleníti meg a Weboldalon vonatkozó szolgáltatási csomag feltételei szerint. A Szolgáltatás kezdő napja az Álláshirdetés megjelenítésének a napja, a Szolgáltatás utolsó napja a megrendelt szolgáltatási időtartam szerinti lejárati nap azzal, hogy ha az álláshirdetésben megjelölt jelentkezési határidő a lejárati megjelenésétől számítva rövidebb, mint 28 (huszonnyolc) nap, úgy a megjelenítés lejárati napja, az Álláshirdetésben megjelölt jelentkezési határidő napja. Ebben az esetben a szolgáltatási időtartam utolsó napja azonos az Álláshirdetésben megjelölt jelentkezési határidő utolsó napjával. A Szolgáltatót minden esetben megilleti a 28 (huszonnyolc) napra vonatkozó szolgáltatási díj, így abban az esetben is, ha a fent leírtak szerint az Álláshirdetés megjelentetésének az időtartama kevesebb, mint 28 (huszonnyolc) nap. A Hirdető a megjelentés lejárati időtartamát 2 (két) nappal megelőzően automatikus elektronikus értesítést kap arról, hogy a szolgáltatási csomag megrendelt és kifizetett időtartama 2 (két) nap múlva lejárt. A Hirdető ilyen esetben dönthet arról, hogy a szolgáltatási csomag időtartamát újabb szolgáltatási díj befizetésével meghosszabbítja, amely során választhatja ugyanazt vagy más szolgáltatási csomagot. Abban az esetben, ha újabb szolgáltatási díj megfizetése nem történik a Hirdető részéről, akkor a Hirdető Álláshirdetés a 29. naptól automatikusan Lekerül a soforallas.com felületéről.
 3. Az Álláshirdetés megjelenítése és módosítása, elégedettségi Garancia, az álláshirdetés törlése vagy megjelenítésének felfüggesztése
  A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Álláshirdetés megjelenítéséről kizárólag saját belátása szerint dönt. A Szolgáltató a jogszabályok által megengedett mértékben indokolás nélkül is dönthet úgy, hogy valamely Álláshirdetést nem vagy csak valamely módosítást követően jelentet meg.A Hirdető által megjeleníteni kívánt Álláshirdetést átnézi és szükség szerint javaslatot tesz ennek tartalmi és/vagy formai módosítására.A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Álláshirdetést bármikor megvizsgálja, és ha az a jelen ÁSZF rendelkezéseivel és/vagy valamely jogszabállyal összhangban nem álló körülményeket észlel, úgy az Álláshirdetés – akár a Hirdető előzetes értesítése nélkül is – törölje vagy megjelenítését felfüggessze. A Szolgáltatás ilyen esetben is teljesítettnek minősül és a Hirdető a már megfizetett szolgáltatási díj visszaigénylésére nem jogosult.
 4. A Standard, a Kiemelt vagy a Prémium szolgáltatási csomag díját és az adott csomag tartalmát a Szolgáltató mindenkori árlistája tartalmazza.
 5. A szolgáltatási díjak: A Szolgáltató az egyes szolgáltatási csomagok díját időről ­időre a Weboldalon közzétett árlistában teszi közzé. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árlistát bármikor egyoldalúan módosítsa, és/vagy valamely Hirdetőt vagy Hirdetőket a Szolgáltató saját belátása szerinti kedvezményben részesítsen.Álláshirdetésekkel kapcsolatban a Szolgáltató a Standard, a Kiemelt vagy a Prémium szolgáltatási csomagokba tartozó Szolgáltatásokon túl az alábbi Szolgáltatásokat nyújtja: Az egyes szolgáltatási csomagok a IX.2.1 pontban leírt 28 (huszonnyolc) napos szolgáltatási időtartamok leteltekor szabadon módosíthatók, de a 28 (huszonnyolc) napos időtartam alatt csak magasabb csomagra módosíthatók.
 6. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.